Tidligere direktør syns det er synd prosessen ikke har kommet lenger

Per Martin Knutsen mener han umulig kan huske et utsagn fra et møte i 2006.

Davørende administrerende direktør Per Martin Knutsen i Helgelandssykehuset (i midten) hører på anestesilege Anders Åvall sammen med helseminister Bent Høie (H, men til venstre).  Foto: Simon Aldra

Pluss

Områdesjef for akutt/kirurgi Svein Arne Monsen i Helgelandssykehuset har sagt opp sin stilling som områdesjef i protest. Han retter krass kritikk mot prosessen rundt Helgelandssykehuset 2025.

I et debattinnlegg begrunner Monsen avgangen.

Debatt

«Jeg skal ikke være en del av dette spillet»

Områdesjef Svein Arne Monsen ved Helgelandssykehuset retter krass kritikk mot prosess.


I innlegget tar Monsen også opp at tidligere direktør ved Helgelandssykehuset Per Martin Knutsen i en situasjon i 2006 skal ha sagt at «I Helgelandssykehuset bruker vi andre tall» som en forklaring på at sykehuset på Mo i Rana ifølge Monsen hadde høyt sykefravær og overskudd, mens sykehuset i Sandnessjøen hadde lavt sykefravær og underskudd.

Monsen hevder også at dette førte til at vedlikehold ikke ble gjennomført i Sandnessjøen, og at dette førte til det etterslepet som ifølge Deloitte-rapporten skal være status i Sandnessjøen.

Knutsen sier til BA at han ikke har noen forutsetning for å huske en kommentar fra et møte som fant sted for 13 år siden.

– Det er 13 år siden dette eventuelt skal ha blitt sagt. Hva man refererte har jeg ikke noe grunnlag for å uttale meg om. Men jeg registrerer at Svein Arne Monsen er stolt av det arbeidet som gjøres i Sandnessjøen. Alle ansatte i Helgelandssykehuset har grunn til å være stolt av arbeidet som gjøres i Helgelandssykehuset. Jeg oppfatter at kommentaren er rettet for å degradere den gode jobben sykehusansatte har gjort i mange år, også i år 2006. Da var jeg leder der. Jeg har vært stolt av jobben som gjøres av ansatte på hele Helgeland. Jeg ser ikke hva slags tall han legger i kommentaren. Det kan jeg ikke uttale meg om. Jeg syns det er synd man tar ting ut av proporsjon for å undergrave den gode jobben som gjøres av ansatte og ledere på andre sykehus, mener Knutsen.

Han peker på at rapporter om effektiviteten på sykehus er offentlig informasjon.

– Det ligger på nett, og det er ikke fakta at sykehuset i Sandnessjøen over tid har vært det mest effektive sykehuset i Helse nord.

– Har du noen tanker om debatten som foregår rundt sykehusprosessen på Helgeland nå?

– Jeg registrerer at prosessen ikke er kommet lenger enn den var da jeg sluttet, og det syns jeg er synd, og legger til at han ikke lenger har noe med prosessen å gjøre.