Sykehusdirektør Mürer nekter å kommentere

BA har bedt medisinsk direktør Fred A. Mürer kommentere et debattinnlegg fra Svein Arne Monsen. Han nekter å kommentere.  Foto: Leif Steinholt

Pluss

Områdesjef for akutt/kirurgi Svein Arne Monsen i Helgelandssykehuset har sagt opp sin stilling som områdesjef i protest. Han retter krass kritikk mot prosessen rundt Helgelandssykehuset 2025.