Mann halshugde valp med kniv, ba om samfunnsstraff, får 60 dager i fengsel

Fortalte tingretten at han trodde valpen var syk. Det trodde ikke retten på.

Aktor Linda Rømma førte saken for Brønnøy tingrett. Her i samtale med advokat Tarjei Magnus Hugaas, som forsvarte brønnøymannen. Ifølge Hugaas har hans klient anket dommen over straffeutmålingen.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Det var i desember 2016 politiet fant en valp uten hode i et hus i Brønnøy. I slutten av februar møtte en mann fra Brønnøy i Brønnøy tingrett tiltalt for blant annet ulovlig avliving av valpen.

– Når det gjelder at jeg avlivet hunden min, så oppsto det en situasjon den kvelden som gjorde at jeg oppfattet eller fikk for meg at hunden hadde fått i seg noe den ikke tålte, og led av det. Etter å ha snakket med [ekskjæresten] forstår jeg at det var feil av meg. Derfor erkjenner jeg straffskyld. Måten som er beskrevet høres verre ut enn det var. Jeg la hunden på huggestabben, og brukte en stor samekniv. Det tok mindre enn to sekunder, og så var det over. Men det var en forferdelig feilvurdering. Etterpå tok jeg med meg en forferdelig kjærlighetssorg. Jeg slo kniven i bordet før jeg la meg. Det er helt forferdelige ting. Men jeg oppfattet det sånn og håndterte situasjonen slik jeg oppfattet den. Jeg innser i ettertid at det var feil av meg, sa tiltalte i retten.

Hadde gråt i halsen da han halshugget valpen

En mann fra Brønnøy erkjente straffskyld for å ha halshugget en valp, men hevdet at han gjorde det fordi han trodde valpen var syk.


Nå har tingretten felt sin dom, og mannen dømmes av tingretten for den ulovlige avlivingen. Han dømmes også for skadeverk, bruk av et dopingpreparat og for å inneha en batangakniv til ubetinget fengsel i 60 dager. Dommen ble avsagt 19. mars.

Mener han avlivet i sinne

Mannen ble ikke trodd av retten, og hans forklaring om at den skal ha hatt hvitt skum rundt munnen. Valpen er obdusert, og det ble heller ikke funnet spor av aktuelle legemidler som kunne ha hensatt hunden i en tilstand der den fremsto syk, fremgår det av dommen.

«Retten fester ingen lit til tiltaltes forklaring på dette punktet», kommenterer konstituert tingrettsdommer Elisabeth Dolva Sandøy i dommen.

«Retten legger [ekskjærestens] forklaring til grunn, og etter en vurdering av det samlede bevisbilde at tiltalte tok livet av valpen fordi han var i et ustabilt og aggressivt humør», skriver hun videre.

Den har også vurdert om avlivingen er et grovt brudd på loven, men mener det ikke er tilfelle. Der vektlegges det at avlivingen etter alt å dømme har foregått raskt og uten særlig smerte for hunden. Samtidig mener retten at saken nærmer seg et grovt brudd fordi retten mener avlivingen fant sted på grunn av tiltaltes ustabile tilstand og sinne mot ekskjæresten.

Hodet forsvant

Politibetjent Espen Olsen presenterte bilder og dokumentasjon fra ransaking i tiltaltes bolig, blant annet hvor liket av hunden ble funnet, og kniven som sto i bordplaten i stua til tiltalte.  Foto: Simon Aldra

 

I straffeutmålingen vektlegger retten at valpens hode kom på avveie.

«Retten finner at i foreliggende sak, innebærer tiltaltes manglende aktverdige formål for avlivningen og måten han gjorde dette på, at straffverdigheten ved handlingen øker, og må virke straffeskjerpende. Retten viser til at tiltalte skar av hodet i sin helhet, og slang kroppen fra seg, og at hodet har kommet på avveie. Tiltalte opplyste også om at hodet (et bilde av hodet, red.anm.) senere av noen andre har blitt lagt ut på facebook.»

At valpen sannsynligvis ikke har lidd lenge gis avgjørende betydning for at straffen likevel settes lavere enn i tidligere dommer for ulovlig avliving.

Ønsket samfunnsstraff, får det ikke

Retten legger til grunn at saken har hatt ti måneder liggetid, og tiltalte får derfor en reduksjon i straffen, som altså ble satt til 60 dager ubetinget fengsel. Retten har vurdert tiltaltes ønske om samfunnsstraff, men mener ikke at det er aktuelt.

Han må også betale 4.281,50 kroner i erstatning for skadeverk og må betale saksomkostninger på 3.000 kroner. Dommen er enstemmig.

Har anket dommen

Mannens forsvarer er advokat Tarjei Magnus Hugaas.

– Min klient har anket dommen hva gjelder straffeutmålingen. Han er av den oppfatning at straffen er for streng, særlig at det ikke i tilstrekkelig grad er tatt nok fradrag for liggetiden i saken, skriver Hugaas i en SMS til BAnett.