Bjørn Haug og to andre direktører varslet styret i Helgelandssykehuset

Enhetsdirektører følte ikke at de ble involvert i prosessen.

Direktør Bjørn Haug for prehospitale tjenester i Helgelandssykehuset reagerte sammen med to andre enhetsdirektører på prosessen rundt Helgelandssykehuset 2025. Derfor varslet Haug og de to andre direktørene styret om sin opplevelse av manglende involvering.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Områdesjef for akutt/kirurgi Svein Arne Monsen i Helgelandssykehuset har sagt opp sin stilling som områdesjef i protest. Han retter krass kritikk mot prosessen rundt Helgelandssykehuset 2025.