- Vil gjøre det vanskeligere for folk å bruke tingretten

Advokatene Tore Walle-Jensen og Linda Kristiansen hos Advokatfellesskapet Brønnøysund mener samling av tingrettene på Helgeland er unødvendig - og kan ikke se at det skulle være noen positive effekter av en slik strukturendring.

Advokatene Tore Walle-Jensen og Linda Kristiansen i Advokatfellesskapet Brønnøysund ser ingen positive effekter av å samle tingrettene på Helgeland.   Foto: Bård Pedersen

Umiddelbart tenker vi at det er negativt for brukerne av tingretten

Tore Walle-Jensen
Pluss

—Umiddelbart tenker vi at det er negativt for brukerne av tingretten. For vanlige folk som oppsøker tingretten for å få bistand til ulike saker, for å få råd og veiledning, bekreftet dokumenter, oppbevaring av testamenter, oppdrag i skifteretten, straffesaker eller annet. Det er mange årsaker til at folk trenger å oppsøke tingretten. En slik samling vil kunne bety at folk må reise, kanskje overnatte. Det blir en høyere terskel for å benytte seg av domstolene, og det bør etter vårt syn være lav terskel for å kontakt med tingretten. Det er også slik at mye god lokalkunnskap, som kan være viktig for folk, kan gå tapt hvis man legger ned den lokale tingretten, sier Walle-Jensen.