Brønnøy tingrett foreslås nedlagt

Sorenskriveren foreslår å legge ned tingrettene i Brønnøy og Alstahaug

Sorenskriver Rolf Selfors anbefaler at tingrettene på Helgeland samlokaliseres på Mo i Rana, i praksis nedleggelse av Alstahaug og Brønnøy tingrett.

Sorenskriver Rolf Selfors har de siste årene ledet tingrettene både i Rana, Brønnøy og Alstahaug. Nå anbefaler han nedleggelse av de to sistnevnte og samlokalisering av alle tre tingrettene i Rana.  Foto: Bård Pedersen

Pluss

Sorenskriver Rolf Selfors har i flere år ledet alle tre domstolene på Helgeland. Nå har han ifølge Helgelands Blad anbefalt at domstolene samles i én, med sete på Mo. Sorenskriveren kom med sin anbefaling overfor Domstolkommisjonen, som i forrige uke hadde møte med domstolledere i Nord-Norge.