Staten kan overta tomt på Buøy, vil sikre den som fritidsområde

Miljødirektoratet mener det er aktuelt å overta eiendommen.
Pluss

Det er en eiendom på Buøy i Brønnøy som er tema for saken.