Lærer-rettsaken

Advokat mener info fra kommunen kan være i strid med lærer-forlik

Advokat Thomas Angell hevder også at lærere skal ha fått feilaktig informasjon.

Advokat Thomas Angell har representert læreren i arbeidsrettssaken. Han retter kritikk mot kommunen i en e-post til BAnett.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Etter at arbeidsrettssaken mellom Brønnøy kommune og en lærer forrige uke endte med forlik sendte partene ut en pressemelding med informasjon man var enig om. Partene var blant annet enige om at læreren ikke vender tilbake til skolen hvor hendelsen skjedde før 2021. Inntil da har han permisjon.