Sømnarådmannen positiv til sammenslåingsprosess

Anbefaler at sømnapolitikerne støtter opp om arbeidet for å sammenslå Sør-Helgeland og Helgeland regionråd.

Etter ordførersamlingen i Brønnøysund 3. januar ble det gitt mandat til sekretariatene i Sør-Helgeland og Helgeland regionråd om å komme med forslag til ny regionrådsstruktur på Helgeland.  Foto: Bente Milde

Pluss

Ifølge et notat fra Sør-Helgeland regionråd datert 3. januar i år skjer det ting i prosessen for å slå sammen Sør-Helgeland og Helgeland regionråd.