Margunn Ebbesen har endret mening om oppdrett og verdensarv

– Jeg må si at jeg har støttet fylkesrådet i det vedtaket de fattet. Med den kunnskapen jeg har nå mener jeg det ikke er riktig å støtte dette videre.

Styremøte i Stiftelsen Vegaøyan verdensarv Berit Lein fra MIljødirektoratet, Ole Søe fra Riksantikvaren, Hilde Wika fra Vega kommune og Margunn Ebbesen.  Foto: Hildegunn Nielsen

Vi risikerer veldig mye med å sette i gang denne prosessen nå.

Margunn Ebbesen, styrerepresentant
Pluss

Dette sier styrerepresentant Margunn Ebbesen under styremøte i Stiftelsen Vegaøyan verdensarv som ble holdt på Vega tirsdag formiddag. Hun kommenterte vedtaket fra februar der fylkesrådet i Nordland valgte å opprettholde tillatelsen til midlertidig oppdrett ved Rørskjæran i Vega verdensarvområde. I ettertid har Fylkesmannen bedt Mowi Norway As stanse etableringen på bakgrunn av innkomne klager på Fylkesmannens utslippstillatelse. Nå ligger klagesaken på Miljødirektoratets bord til vurdering.