Løsning i arbeidsrettssaken

Læreren tar advarsel til etterretning, men bestrider grunnlaget

Partene har forhandlet seg fram til en løsning.

Advokat Thomas Angell har representert læreren i arbeidsrettssaken. Partene har nå kommet til enighet om et forlik der lærerens suspensjon oppheves.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Onsdag kveld ble det klart at arbeidsrettssaken der en lærer har saksøkt Brønnøy kommune ble avgjort med forlik etter rettsmegling mellom partene.


Lærer og kommune har kommet til et forlik

Læreren som har saksøkt Brønnøy kommune og kommunen har kommet til enighet onsdag kveld.

 

Verken lærer eller kommune ville onsdag si noe om hva man hadde blitt enige om. Torsdag får BAnett en omforent pressemelding fra partene tilsendt fra fungerende oppvekstsjef Kjartan Paulsen i Brønnøy kommune.

 I pressemeldingen sier partene fortsatt ingenting om hva selve forliket går ut på, men skriver følgende:

«Partene har i dag kommet frem til en løsning i arbeidsrettssaken som begge parter er tilfreds med. Partene ønsker i den anledning å opplyse om følgende:

Klagenemnda har vedrørende suspensjon av arbeidstaker i vedtak av 3.11.2017 enstemmig kommet frem til følgende:

  1. Suspensjon fra sak 2017/1815 datert 8.9.2017 oppheves.
  2. Suspensjon er en svært alvorlig sanksjonsform og bør gis kun der det foreligger svært alvorlige forhold som innebærer grov pliktbrudd. Etter en samlet vurdering av innholdet i sakens dokumenter finner klagenemnda at det ikke er tilfelle i denne saken.

Klagenemnda finner at alternativ tiltak ikke er vurdert fullt ut. Det burde vært gjort. Derfor ser klagenemnda at vilkår for suspensjon ikke er oppfylt etter AML § 15-13 og dermed ikke grunnlag for suspensjon.

Arbeidstaker tar skriftlig advarsel av 26.10.2017 og skriftlig tilrettevisning av 5.7.2018 til etterretning, men bestrider det faktiske og rettslige grunnlaget for disse. Arbeidsgiver er innerforstått med arbeidstakers syn.

Anmeldelsen i forbindelse med hendelsen 6.9.2017 er av politiet henlagt og er ferdig behandlet.»

Læreren og brønnøy kommune sitter i rettsmegling

Brønnøy kommune har godtatt rettsmegling, og retten er hevet for dagen.


Opp mot 15 vitner i saken mellom læreren og Brønnøy kommune

En lærer fra Brønnøy har saksøkt kommunen. Denne uken går saken i tingretten, der blant annet ordføreren skal forklare seg.