Hyttefolk i Vegaøyan kan likevel ikke søke Vega om fritak for renovasjonsgebyr

De kan derimot søke hos Shmil.

Vega kommune ville gi hytteboere i Vegaøyene fritak for renovasjonsgebyr. Dette mener Shmil strider mot gjeldende forskrifter og kommunen må snu.  Foto: Simen Meisdal, Brønnøysunds Avis

Pluss

I november 2018 vedtok formannskapet i Vega at eierne av fritidsboliger i øyan kan innvilges fritak for renovasjon etter søknad. I etterkant av dette vedtaket har Shmil kontaktet Vega kommune fordi de mener at vedtaket strider med gjeldende forskrifter. Shmil sier videre at de ikke kan se å ha gjort noen feil i avslag om fritak for renovasjonsordning for fritidsboliger og ber om at saken behandles på nytt i formannskapet.