Norsk havbrukssenter mener klagen om Lamholmen må avvises

Paul Birger Torgnes mener Fiskarlaget kommer sent på banen og ikke har klagerett.

Styreleder Paul Birger Torgnes mener Nordland Fylkes Fiskarlag ikke har rettslig klagerett siden de ikke har juridiske rettigheter tilknyttet området.  Foto: Glenn A. Hermstad

Pluss

Nordland Fylkes Fiskarlag (NFF) har klaget på at Brønnøy kommune har gitt dispensasjon for utvidelse av en eksisterende oppdrettslokalitet ved Lamholmen i Brønnøysund, tilhørende Norsk Havbrukssenter Visning.