Herøy må ut med 11,6 millioner etter tap i lagmannsretten

Dommen fra Hålogaland Lagmannsrett er klar og er nok et knusende nederlag for Herøy kommune.

I en tidlig fase forsøkte Herøy og saksøkerne å komme til forlik. Kommunen tilbød entreprenørene 850.000 kroner, mot at saken skulle være opp og avgjort. Det førte ikke fram. Kommunen tapte i tingretten, og i dag kom dommen fra Hålogaland lagmannsrett. Fra venstre: rådmann Geir Berglund, ordfører Arnt Frode Jensen, advokat Børge Helstrøm og advokat Thomas Angell (stående).   Foto: John H. Ulvøy

Pluss

Lagmannsretten dømmer kommunen til å betale 6,9 millioner, erstatning og saksomkostninger, til sammen 11,6 millioner for brudd på regler om offentlig anskaffelse da helsehuset skulle bygges ut, skriver Helgelands Blad.