Nå blir det ny brannstasjon i Sømna

Brannmannskapene i Sømna får ny stasjon på Vik industriområde.

Sømna kommune vil låne 600 000 kroner for å opparbeide Vik industriområde, hvor ny brannstasjon og nye Eik senter planlegges lagt.   Foto: Skisse: Sømna kommune

Pluss

Dagens brannstasjon ligger ved Vik skole, og det er konkludert at den er lite egnet i forhold til dagens krav. Nå har enhetsleder for teknisk og eiendom Nils Ivar Sund fått i oppgave å få planlagt en ny brannstasjon.