Grunneier vil ha kai-trafikk bort fra eiendom på Gamle Berg

Sømna kommune vil nå se nærmere på saken etter at ordfører ba om utsettelse.

Rødt viser gjennomfart Illustrasjon fra området. Sømna kommune ved rådmannen har hevdet at det av sikkerhetsmessige årsaker vil være en fordel for kommunen å beholde veiretten over Mugaas-Holands eiendom. "Ved brøyting slipper man å rygge på kaiet og unngår farlige situasjoner"   Foto: Skisse: Sømna kommune

Pluss

Sømna kommune har mottatt et brev fra grunneier for eiendom 70/27 på Berg, Monica Mugaas-Holand, med søknad om at kommunen gir fra seg en veirett som går over hennes eiendom.  Sømnarådmannen ville begrense trafikken, men beholde veiretten. Ordfører Andrine Solli Oppegaard har i formannskapsmøte 20.februar ikke gått inn for dette, men vil ha avklaring av juridiske spørsmål og har utsatt saken.