Bindal kommune økte støttebeløpet til fredssenter

Bindalspolitikerne ønsker velkommen etablering av Peacepainting Center AS i kommunen.

Bindalsordfører Brit Helstad har vært så engasjert i Peacepainting Center AS- etableringen at hun fant grunn til å stille spørsmål om sin habilitet. Hun ble erklært habil, og fikk ros for sin innsats.   Foto: Hildegunn Nielsen

Pluss

"Peacepainting Center AS gis tilsagn om et tilskudd på kr. 225.000". Dette var rådmannens innstilling i saken, da kommunestyret i Bindal skulle ta stilling til denne 28.februar.   Men støttebeløpet som utebetales er 75 000 kroner høyere, totalt  300 000 kroner fra Bindal kommunes næringsfond.