"Jeg vil ut av dette" sa han i 2016

Ordfører Andre Møller har fortsatt ikke trukket seg som styreleder for Verdensarv-stiftelsen

Møller sier han ikke liker at politikere, administrasjon og forvaltere sitter i samme styre, men han venter på en utredning om saken.

Andre Møller er ordfører i Vega kommune og styreleder i Stiftelsen Vegaøyan verdensarv. Han mener det er problematisk at styret består av både administrasjon, forvaltere og politikere og vil ha en endring på dette.   Foto: Hildegunn Nielsen

Pluss

For to år siden uttalte Møller at han ville ha politikerne ut av styret i stiftelsen. Grunnen til dette oppga han å være at det gjentatte ganger ble satt spørsmålstegn ved hans rolle som styreleder i stiftelsen og ordfører i Vega.