Mattilsynet bekrefter MRSA-smitte på én gård på Helgeland

Første gang sykdommen er påvist i Norge på to år.

Ifølge Mattilsynet kan MRSA smitte over på mennesker fra svinekjøtt, men dette skjer svært sjeldent. Grisene på dette illustrasjonsbildet er ikke relatert til saken.  Foto: Bente Milde

Pluss

Avdelingssjef Steinar Westerberg ved Mattilsynets avdeling på Helgeland bekrefter overfor BAnett at sykdommen LA-MRSA er påvist på én svinebesetning ved en gård på Helgeland.