Bakterie forårsaket stor dødelighet hos Vega Sjøfarm

Vega Sjøfarm opplevde økt dødelighet på nyutsatt smolt i fire merder ved lokaliteten på Igerøy i desember.

Vega Sjøfarms oppdrettsanlegg ved Igerøy.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Mattilsynet mottok denne meldingen fra Vega Sjøfarm i romjula. Det ble informert om registrerte helseutfordringer med brystfinneslitasje og løs rist på fisken allerede i settefisk-fasen. En av merdene er hardest rammet med høy dødelighet. Under inspeksjon fra Mattilsynet ble det konstatert at matlysten hos fisken var god i alle merder i anlegget og dette skal ifølge tilsynet tyde på at fisk som ikke har sårproblematikk har tilpasset seg sjølivet bra.