Hvilke fylkesveier bør stå først i køen for utbedringer?

Fylkesråd for samferdsel og samferdselssjefen ber om innspill for veimilliard.

Fylket framhever at det er viktige fylkesveier med næringstransporter de ber om innspill om.  Foto: Simon Aldra

Pluss

I et brev sendt kommunene i Nordland siste uke i januar spør fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik og samferdselssjef Odd Steinar Åfar Viseth om innspill til prioritering av utbedring på fylkesveier.