Andreas møtte politikerne, skal jobbe med trafikksikkhet

Nyansatt i planavdelingen flytter hjem fra Bodø.

Andreas Thomassen Solheim skal arbeide med trafikksikkerhet i Brønnøy kommune. Onsdag ble han presentert for politikerne i planutvalget.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Under møtet i planutvalget i Brønnøy onsdag morgen presenterte plansjef Gunvald Eilertsen en ny ansatt i planavdelingen, Andreas Thomassen Solheim.