Helgeland rehabilitering

Ikke bekvem med HRIS-risiko

Formannskapsmedlem Wenche Fjerdingøy (Sp) synes ikke Helgeland rehabilitering fortsatt skal være kommunal etat.

Sp-gruppen i Sømna kommunestyre gikk i juni-18 imot salg av næringshuset i Sømna, og argumenterte blant annet med at det var mange andre virksomheter i kommunen som også ble subsidiert. Tv gruppeleder Leif Edvardsen og formannskapsmedlem Wenche Fjerdingøy.  Foto: Bente Milde

Pluss

- Nei, det finnes andre måter å løse det på, og det er best at vi går bort fra dagens modell, sier  formannskapsmedlem Wenche E. Fjerdingøy (Sp) i Sømna.