PBL og Brønnøy kommune krangler om tilskuddskroner

Private barnehagers landsforbund klager på vegne av fem private barnehager som mener de får for lite penger av kommunen.

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har klaget på kommunens tilskuddssatser til fem private barnehager i Brønnøy. PBL mener kommunen tildeler for lite penger til de private barnehagene.  Foto: Jøran Horn

Pluss

1. august i år trer lovfestet minimumsnorm for bemanning i barnehagene i kraft. Da må alle barnehager, uansett om de er offentlige eller private, ha minst én voksen per seks barn.