Marine Harvest mister lokalitet i Velfjorden

Bildet viser Marine Harvests lokalitet i Istervika lenger inne i Velfjorden.  Foto: Jøran Horn

Pluss

I et brev fra Fiskeridirektoratet til Marine Harvest Norway AS datert 20. desember slår direktoratet fast at Marine Harvest, som fra 1. januar har endret navn på konsernet til Mowi, fratas klareringen for en lokalitet i Brønnøy, nærmere bestemt Gaveln i Velfjorden.