Eieren søker om å rive brannruinen i Sørbyen

Huset ble totalskadd i den kraftige brannen i oktober.

Mandagen etter brannen ble deler av bygningen revet slik at det ikke skulle oppstå farlige situasjoner i vinden. Nå søker eieren kommunen om å få rive ruinen.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Det er AF Decom AS med base i Trondheim som søker om å rive det totalskadde huset på vegne av eier.