Finseth kritiseres av sykehus-ansatte etter Frp-uttalelse

«Det vil bli håndtert internt», sier administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir i Helgelandssykehuset, etter at ansatte har gått ut mot områdesjef som uttalte seg som Frp-representant i Sømna kommunestyre.

I kommunestyremøtet ba kommunestyrerepresentant Arne Finseth (FrP) om sykehusdebatt på grunnlag av den eksterne ressursgruppas konklusjon om ett sykehus på Mo for Helgeland, som Finseth advarte mot. Finseth er til daglig områdesjef for Helgelandssykehusets AMK sentral og luftambulansetjenesten.   Foto: Bente Milde

Pluss

Områdesjef for AMK-sentralen og flyambulansen i Helgelandssykehuset, Arne Finseth får kritikk fra ansatte ved Helgelandssykehuset, etter at han som FrP-politiker i Sømna kommunestyre uttalte seg mot ett akuttsykehus på Mo.