Ingen ville signere André Møllers hastebrev

- Mitt førstevalg er også Sandnessjøen, sier vegaordfører André Møller, som føler seg misforstått etter at han ville stile brev til helseministeren.

Vegaordfører André Møller har ikke fått støtte for sitt sykehusutspill, men har forventninger til den felles uttalelsen som alle sørordførerne nå vil samle seg om. Bilde fra torsdagens ordfører og helsepersonellmøte. Møller foran og på første benkerad bak gruppleder Leif Edvardsen Sømna Sp, varaordfører Gunder Strømberg TpL og sømnaordfører Andrine Solli og vevelstadordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen.   Foto: Bente Milde

Pluss

Ingen av de øvrige ordførerne på Sør-Helgeland har vært villig til å signere vegaordfører Andre Møllers hastebrev til helseministeren og andre sentrale sykehusorgan fra 6. desember.