Masseslagsmål-saken tidligst tilbake i retten før sommeren

Politiet etterforsker på nytt etter forsvareropprør i desember, og en dommer har sluttet. Kan det gi de tiltalte redusert straff? Kanskje.

Politiadvokat Line Finsås Einrem er aktor i saken.  Foto: Simon Aldra

Pluss

I desember måtte fire unge menn fra Brønnøy, Vefsn og Rana møte i Brønnøy tingrett for å svare for en tiltalebeslutning som omfattet blant annet vold og trusler med våpenkopier.