Sør-ordførerne enig om å lage felles uttalelse

Dagens sykehusmøte i Brønnøysund har endt med enighet om uttalelse
Pluss

- Ordførerne sør for Korgfjellet er enig om å lage en felles høringsuttalelse til Helgelandssykehusets eksterne ekspertgruppes rapport. Det vil komme en innstilling åpen for pressen i uke seks, sier initiativtaker til dagens ordførermøte i Brønnøy, Leirfjord-ordfører Ivan Haugland.