Stramt budsjett på Vega

Virksomhetsområdet oppvekst, livsutfoldelse og kultur må redusere driften i hele økonomiplanperioden. Det samme må helse, pleie og omsorg.

Line Lorentsen (t.v.) og Berit Solrud er begge tillitsvalgte for Utdanningsforbundet på Vega.  Foto: Hildegunn Nielsen

Pluss

Formannskapet i Vega ble torsdag forelagt budsjett og økonomiplan for 2019–2022. I oktober skrev rektor Anita Trøite en e-post til rådmannen der hun understrekte at det ikke ville være mulig for skolen å kutte 1,25 millioner kroner i budsjettet. Dette var den opprinnelige summen rådmann Brit Skjevling ønsket innspill og forslag til. Den umiddelbare reaksjonen fra skolen på denne anmodningen, var at dette ville føre til kutt i lønn som igjen ville føre til at krav til undervisning i henhold til opplæringsloven ikke ville kunne oppfylles.