Bogruppe 4-alternativ skal på plass før kutt blir aktuelt

Med det kommer formannskapet Sykepleierforbundets krav i alle fall delvis i møte.

Aps Trude Valla (med ryggen til) tok opp bogruppe 4 og fikk støtte fra ordfører Johnny Hanssen (Ap, t.h.). Til slutt innstilte formannskapet på at bogruppe 4 skal behandles som del av helse- og velferdsplanen i stedet for i budsjettarbeidet.  Foto: Simon Aldra

Det må være et annet kvalifisert tilbud på plass før man legger ned et annet tilbud

Ordfører Johnny Hanssen (Ap)
Pluss

Bogruppe 4 er en del av rådmannens foreslåtte kuttliste, og forrige uke var det fakkeltog mot nedleggelsen. Det ligger inne i økonomiplanen at man øker rammene for drift for alle områdene i kommunen med totalt 26 millioner kroner i 2019. Rundt 11 millioner kroner av denne økningen spises opp av lønns- og prisvekst, derfor er den reelle økningen på 15 millioner kroner. Samtidig er det lagt opp til at det gjøres enkelte kutt i helse-, omsorgs-, pleie- og velferdsområdene, som kuttene administrasjonen har foreslått i bogruppe 4.