Storsykehus i Rana?

På fødeavdelingen i Sandnessjøen: – Usikkert, utrygt og skremmende

– Ressursgruppa har ikke tatt stilling til et fødetilbud utover hovedsykehuset. Det er skremmende. Denne kampen er ikke over.

De ansatte på føde- og gyn-avdelingen ved sykehuset i Sandnessjøen vil ikke gi seg uten kamp når det gjelder tilbudet til de fødende sør for Korgfjellet. Fra venstre: avdelingsleder Sølvi Hestnes, gynekolog Leif Kinnari, jordmorstudent Trude Smedseng, jordmor Eva Wik-Iversen, jordmor Fanny Nordnes, jordmor Tordis Leirvik, barnepleier May-Liss Sørnes og jordmor Marie Tverbakk.   Foto: John H. Ulvøy

Pluss

Det sier Sølvi Hestnes, avdelingsjordmor og leder for føde-og gyn-avdelinga på sykehuset i Sandnessjøen. Avdelingen teller 22 ansatte – 18 jordmødre og fire barnepleiere.