Fylkesmannen har sendt søknad om oppdrett i Velfjorden i retur

Mener Marine Harvests søknad om oppdrett på lokalitet Kjuklingen ikke holder mål.

Dette er lokaliteten Kjuklingen.  Foto: Kartskisse fra søknaden

Pluss

I et brev datert 30. november gir Fylkesmannen i Nordland beskjed til Brønnøy kommune om at Marine Harvests søknad om ny oppdrettslokalitet på Kjuklingen i Velfjorden er sendt i retur.