Nytt storsykehus i Rana?

Vegaordføreren: - Skrudde av streamen da de sa Rana

Andre Møller mener ressursgruppas anbefaling er den verst tenkelige for Vega.

Ordfører Andre Møller er ikke enig i ressursgruppas anbefaling om å legge et storsykehus til Mo i Rana.  Foto: Hildegunn Nielsen

Pluss

Helgelandssykehusets ressursgruppe anbefalte mandag at det bygges ett stort akuttsykehus på Helgeland, fortrinnsvis på Mo i Rana. Alternativt mener gruppa at sykehuset kan legges til Sandnessjøen.