– Pasientlekkasje sørover vil være veldig uheldig

Flere politikere på Sør-Helgeland vil gjøre det ressursgruppas leder advarte mot mandag.

Ressursgruppas leder Helge Torgersen (t.h.) mener det vil være negativt for helseforetaket om man får pasientlekkasje sørover.  Foto: Simon Aldra

Pluss

– Pasientlekkasje sørover vil være veldig uheldig for Helgelandssykehuset, både økonomisk og kvalitativt fordi man utfordrer volumet i foretaket. Vi har ikke regnet på kronebeløp på det. Vi vurderer det slik at disse kommunene de får i dag sitt polikliniske tilbud i veldig stor grad sør i fylket, og vi har forutsatt at det skal opprettholdes videre, sa Helge Torgersen