– Noen vil reagere med lettelse, andre med sorg og sinne

Dialogkonferansen er åpnet.
Pluss

Helgelandssykehuset er som kjent i gang med prosjektet Helgelandssykehuset 2025, som skal utrede hvilken sykehusstruktur som best kan løse framtidas behov for spesialisthelsetjenester på Helgeland.