Foreslår å flytte Stangneskrysset, men gang- og sykkelvei er ennå langt unna

Rådmannen foreslår at kommunen og grunneiere skal spleise for å flytte krysset på Fv17.

Her går folk over veien for å stille seg opp og markere støtte til gang- og sykkelvei og flytting av Stangneskrysset da BAnett besøkte Skogmo i slutten av mai.   Foto: Simon Aldra

Pluss

BAnett har tidligere omtalt at innbyggerne på Skogmo har et klart ønske om å få flyttet Stangneskrysset på Fv17 etter svingen nord for Skogmo. Krysset kommer rett etter en sving som av mange anses å være uoversiktlig, og at krysset er der det er fører til at mange barn krysser til busskurene på andre siden av veien her.