Avviser innbyggerforslaget

Innbyggerne i Sømna har skrevet under mot nedleggelse av Sømna tannklinikk. Et innbyggerforslag er ser sendt til fylkestinget, men fylkesordføreren anbefaler å avvise forslaget.

Fylkesordfører Sonja Steen innstiller på at fylkestinget skal avvise innbyggerforslaget fra Sømna  Foto: Simon Aldra

Pluss

Nordland fylkeskommune har mottatt et innbyggerforslag mot nedleggelse av tannklinikken i Sømna kommune. Innbyggerforslaget er underskrevet av Roy Helge Dahle og vedlagt følger en liste med over 500 underskrifter som stiller seg bak forslaget. Fylkestinget skal behandle denne saken i neste uke.