Lars Peder Brekk skriver om "regjeringens satsingsbingo"

Registerdirektøren mener statsbudsjett-prosessen gir paradoksale utslag.

Lars Peder Brekk, direktør for Brønnøysundregistrene,   Foto: Simon Aldra

Pluss

I et leserbrev i Dagens Næringsliv skriver Brønnøysundregistrene-direktør Lars Peder Brekk at stadig flere etater og kommuner velger å ansatte egne egne IT-folk istedenfor å bruke markedet.

Kutt gir flere egne ansatte

Brekk skriver at  kutt i offentlige budsjetteter paradoksalt nok er grunnen til at offentlige etater i økende grad satser på egne IT-folk.

Han påpeker også at prosessen i IT-utvikling har endret seg: Fra gigantiske utviklingsprosjekter til små, hyppige leveranser av dataløsninger. Altinn har for eksempel gått fra tre til tolv årlige produksjonssettinger av forbedringer på plattformen.

Registerdirektørens poeng er at denne "liten og kvikk"-metoden å jobbe på passer dårlig sammen med statsbudsjettprosessen, hvor man, med Brekks ord, "må bruke uker og måneder på skrive overbevisende satsingsforslag med omfattende gevinstanalyser, gjerne med bistand fra konsulentbransjen – kanskje til og med fra pr-bransjen."

- Satsingsbingo

"Derfor har mange offentlige virksomheter funnet ut at løsningen er å ha tjenestedesignere, it-arkitekter og utviklere ansatt «på huset». De kan arbeide ufortrødent med å forbedre og modernisere de digitale tjenestene år etter år – uavhengig av om etaten vinner i regjeringens satsingsforslagsbingo.", argumenterer Lars Peder Brekk.

Han mener det trengs en blanding av egne ansatte og ikt-leverandører.

"Men for fortsatt å kunne bruke markedet i utstrakt grad, må offentlige virksomheter ha sikkerhet for faste, årlige rammebevilgninger til kontinuerlig videreutvikling og innovasjon. Samtidig kan det ikke være tvil om at offentlig sektor også trenger solid ikt-kompetanse innomhus – uansett hvilken måte vi velger å benytte markedet på fremover."