Pårørendereiser til sykehus

- Bør få mer fleksibelt reiseregelverk

Kreftforeningen mener staten bør ta høyde for at reiser fra Helgeland og på Østlandet er to forskjellige ting.

Operasjonssal på Helgelandssykehusets avdeling Mo Når det er lommeboka som avgjør, kan pårørende oppleve å ikke kunne være tilstede for pasienter som er under behandling på sykehus.   Foto: Tore Bratt, Helgelandssykehuset

Pluss

Assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen, mener også at det ikke er lommeboka som skal styre hvorvidt pasienter kan ha sine pårørende rundt seg.