Helgelandssykehuset må dekke innen eget budsjett

- 150 millioner årlig til pasienttransport

- Resultatet av sparte reisekostnader er mer pasientbehandling, konstaterer Arve Smedseng i Helgelandssykehuset.

Helgelandssykehuset har størst uttelllinger til taxi og fly Passasjerer stiger av Widerøes dash 8 fra Bodø.  Foto: Simon Aldra

Pluss

- På Helgeland brukes det cirka 150 millioner kroner til pasientreiser årlig. Det er Helgelandssykehuset som må dekke kostnadene over eget budsjett, sier områdeleder for pasientreiser i Helgelandssykehuset, Arve Smedseng. Det er altså ingen statlig fellesadministasjon som tar uttelllingene.