Kamp om Ursvatnet

Skal dette bli naturreservat eller skal Brønnøy Kalk få bygge vei til sin nye utskipingshavn?

Fylkesmannen tilrår at Ursvatnet i Velfjord blir naturreservat. Brønnøy Kalk er imot og sier det handler om være eller ikke være for bedriften på lang sikt.

Vi har brukt 10 millioner kroner på kjerneboring i Vassbygda, og mener å ha funnet en forekomst der som vi håper å kunne utvikle for å sikre Brønnøy Kalk sin drift etter at dagens forekomst er uttømt

Finn Tore Sylte i Norsk Mineral, konsernet Brønnøy Kalk er en del av
Pluss

Fylkesmannen i Nordland tilrår at Ursvatnet-området vernes og blir naturreservat. Ifølge fylkesmannen er det påvist enkelte rødlistearter og vassdraget som utgjør grensa er en viktig rasteplass for sangsvaner på trekk. Området vurderes som regionalt verdifullt, med høy score på topografisk variasjon og arrondering.