Brønnøy kommune vil overta den offentlige tannhelsetjenesten

Vil med i prøveordning.
Pluss

Helse- og omsorgsdepartementet ba i februar fylkesmennene i kommunene å kartlegge hvilke kommuner som ønsker å delta i en prøveordning med å overta ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen.