Sykehuspasienter fra Sør-Helgeland må klare seg uten pårørende

Brønnøymannen Tom Okan mener alt for få vet konsekvensen av dagens regelverk

Den siste tids fokus på pasienter og pårørendes situasjon, rører ved brønnøymannen Tom Okan som mistet sin kone i kreftsykdom.

Brønnøymannen Tom Okan leter etter forskrifter som kan hjelpe pårørende og pasienter på Sør-Helgeland, men opplever at eksisterende regelverk gir lite muligheter for å være sammen under alvorlig sykdom. Bente Milde 

Den følelsen av å være en dårlig pårørende

Pluss

— Som likeverdige skatteytere burde pasienter og pårørende i distriktet ha samme mulighet til å være sammen under sykdom, som innbyggere rundt sykehus i de store byene. Men slik er det ikke. Dette må enten få konsekvens for regelverket som regulerer pasient, ledsageres og pårørendes rett til dekning av reise- og oppholdskostnader, eller for sykehusplassering og vår helseregion-tilhørighet, mener brønnøymannen Tom Okan.