Og det ble sagt, la det bli lys på Klubbøya

Brønnøy kommune forstår beboere er misfornøyd med situasjonen.

Fredag ble det arbeidet i grunnen på Klubbøya. Ifølge teknisk sjef skal utbygger på Klubbøya være i gang med planlegging av utbedring på lysanlegg i boligfeltet.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Beboere på Klubbøya i Brønnøysund sendte 22. august et brev til Brønnøy kommune der man ba om at kommunen tok tak i situasjonen med manglende gatebelysning på Klubbøya.