Vega kommune låner og låner ut penger til Vegatrappa

Vegatrappa 

Pluss

IL Vega gis et midlertidig lån fra Vega kommune på 2,5 millioner kroner som forskuttering av utgifter til Vegatrappa med 450 meter trapp og mer enn 2000 trinn opp til toppen av Ravnfloget.