Se Widerøe-flyet lande på skrå mot vindkastene i Brønnøysund

Pluss

Onsdag har det blåst relativt heftig på Sør-Helgeland. Vindkast opp mot 28,5 m/sek er registrert på portwind.no, og både ferjer og hurtigbåter har i perioder sett seg nødt til å innstille på grunn av sterke vindkast.