– Det er noen som ikke gjør jobben sin

Formannskapet reagerte med alvorstynget stemning på millionsmell i tertialrapport 2.

Formannskapet i Brønnøy, f.v. Tor Torgvær (H), Trude Valla (Ap), Magnar Solbakk (Ap), vareordfører Torstein Moe (V), Per Martin Orvik (V), Liv Astrid Bang (V) og Aasa Storlien (Sp) reagerte samlet og negativt på teritalrapport 2 som viser et stort driftsunderskudd.   Foto: Simon Aldra

2. tertial tyder på at vi ikke har styring

Magnar Solbakk (Ap)
Pluss

Under onsdagens møte i formannskapet i Brønnøy orienterte økonomisjef og assisterende rådmann Frank Nilssen om tertialrapport 2, der Brønnøy kommune går mot et underskudd på 4,7 millioner, til tross for at det for 2018 var budsjettert med et overskudd på over 11 millioner.