Coop får bygge videre mot gebyr på 10.000 kroner

Sømnapolitikerne er enig om at Coopbygget får stå med sin ekstra høydemeter.

Ønsker Coopbygg snarest På et helhetlig plan tror jeg vi er nødt å gå for innstillingen, og utvikling av Berg sentrum som sådann, oppsummerte ordfører Andrine Solli Oppegaard i formannskapet onsdag.  Foto: Bente Milde

Det er uheldig at ikke tiltakshaver hadde helt kontroll på byggefasen, spesielt når det er en omdiskutert sak som det er klaget på

Andrine Solli Oppegaar
Pluss

På sakslisten i Sømna formannskap onsdag sto Coop Nordland SAs endringssøknad for Coop-bygget på Berg, som har fått både en høyere mønehøyde og annen vinkel på taket enn hva som ble opprinnelig godkjent.